Lập giấy phép môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín #1

Thành phố Hồ Chí Minh được coi là nhà máy năng lượng kinh tế của Việt Nam. Sau đại dịch covid-19 Đảng bộ và Chính quyền thành phố đưa ra mục tiêu và nhiệm vụ, thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế, tăng tỉ trọng các sản phẩm hàng hóa- dịch vụ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế – xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường của thành phố đang diễn ra khá phức tạp. Vì vậy, việc lập giấy phép môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là rất cần thiết.

giấy phép môi trường
SGE – Đơn vị lập giấy phép môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Mục đích lập giấy phép môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh?

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 19 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động với nhiều ngành nghề khác nhau. Các khu công nghiệp ngày càng phát triển và thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

Do đó, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất cần quản lý, thanh tra, kiểm soát tốt các chất thải ra môi trường. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần thực hiện hồ sơ giấy phép môi trường để đảm bảo thực hiện đầy đủ điều kiện về bảo vệ môi trường.

Mục đích lập giấy phép môi trường đối với các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh là đảm bảo quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc cấp phép môi trường đòi hỏi các doanh nghiệp tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc lập giấy phép môi trường là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, giấy phép cũng tạo điều kiện cho việc kiểm soát và giám sát các doanh nghiệp. Cơ quan chức năng có thể tiến hành kiểm tra và xác minh việc tuân thủ các quy định môi trường của doanh nghiệp.

Giấy phép môi trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và sử dụng công nghệ tiên tiến để giảm thiểu tác động môi trường. Qua việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn môi trường, giấy phép đảm bảo doanh nghiệp hoạt động theo cách có trách nhiệm và góp phần vào việc duy trì một môi trường bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quy định và quy trình lập giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các quy định về giấy giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Về đối tượng phải có giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh bụi, khí thải, nước thải ra môi trường.
 • Các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2022).

Thời hạn của giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh :

 • Các dự án thuộc nhóm I, giấy phép môi trường được cấp sẽ có thời hạn 7 năm.
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 và đáp ứng tiêu chí về môi trường tương tự như dự án thuộc nhóm I giấy phép môi trường được cấp sẽ có thời hạn là 7 năm.
 • Các đối tượng còn lại sẽ có thời hạn là 10 năm.

Lưu ý: Thời hạn của giấy phép môi trường có thể rút ngắn so với thời gian quy định nếu được đề nghị bởi chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Thời điểm cấp giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Yêu cầu phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đối với các dự án đầu tư, cơ sở thực hiện đánh giá tác động môi trường.
 • Dự án đầu tư không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư công, giấy phép khai thác khoáng sản.
 • Phải có giấy phép môi trường trong vòng 36 tháng kể từ ngày 01/01 đối với dự án đầu tư, cơ sở đã đi vào vận hành chính thức trước ngày 01/01.
 • Đối với dự án đầu tư, cơ sở đã có giấy phép thành phần được tiếp tục sử dụng đến hết hạn hoặc tiếp tục sử dụng trong vòng 05 năm kể từ ngày 01/01/2022 (đối với giấy phép thành phần không có thời hạn).

Quy định về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường cho các dự án, cơ sở đã được Bộ phê duyệt kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường.
 • Các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng và an ninh, giấy phép môi trường do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp.
 • Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho các dự án, cơ sở thuộc trường hợp dự án đầu tư nhóm II hoặc dự án nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
 • Các dự án, cơ sở không thuộc các trường hợp nêu trên, giấy phép môi trường sẽ được cấp bởi Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường là một khoản phí mà chủ dự án đầu tư, cơ sở phải trả khi đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép môi trường.
 • Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của cơ quan nhà nước tại trung ương được quy định bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, quy trình lập giấy giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Tại khoản 1 điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định các hồ sơ bắt buộc các doanh nghiệp phải có khi lập giấy phép môi trường:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung cụm công nghiệp.

Quá trình lập giấy phép môi trường cho các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh được quy định theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Chủ dự án đầu tư hoặc cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến dưới dạng bản điện tử.
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Sau đó, công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
 • Bước 3: Tiến hành kiểm tra thực tế thông tin về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Cuối cùng, cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc thẩm định và cấp giấy phép môi trường.
giấy phép môi trường
SGE – Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

3. Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh uy tín

Công ty Môi trường Sài Gòn (SGE) là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ giấy phép môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh. SGE cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng với mức phí hợp lý, đảm bảo hoàn thành hồ sơ đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn, SGE tự tin mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng. SGE hiểu rằng việc xử lý các thủ tục giấy phép môi trường có thể gặp phải nhiều khó khăn và phức tạp.

Đó là lý do tại sao SGE sẽ đồng hành cùng quý khách hàng để đảm bảo quy trình sẽ được tiến hành một cách hiệu quả nhất. Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường của SGE bao gồm:

 • Tư vấn và hỗ trợ về quy trình xin cấp giấy phép.
 • Thu thập thông tin dự án và chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép .
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng để đạt được giấy phép.
 • Đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý môi trường của quý doanh nghiệp.

SGE cam kết đảm bảo tận tâm và chất lượng trong mọi khía cạnh của dịch vụ. Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng việc xin cấp giấy phép môi trường sẽ được SGE tiến hành một cách chuyên nghiệp và đúng hẹn.

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn về lập hồ sơ giấy phép môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, xin vui lòng liên hệ với SGE theo thông tin địa chỉ bên dưới bài viết để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 822/23/16 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0938.984.365

Mail: kimdungsge23@gmail.com

Website: https://moitruongsge.com

Bài viết liên quan: lập giấy phép môi trường tại Long An

Rate this post