Hệ thống lọc nước nhiễm mặn

20.000.000

SGE cung cấp hệ thống lọc nước nhiễm mặn cam kết nước sau khi lọc có thể loại bỏ hết độ mặn, những chất có hại khác như kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, vi khuẩn,…

Hotline tư vấn: 0938.984.365

Email: kimdungsge23@gmail.com

hệ thống lọc nước nhiễm mặn
Hệ thống lọc nước nhiễm mặn

20.000.000