Báo cáo công tác bảo vệ môi trường – Môi trường SGE

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT, theo đó quy định các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động định kỳ hàng năm phải tiến hành lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường thay cho các hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại,… Vậy điều gì cần biết về hồ sơ này ? Xem qua bài viết sau để hiểu hơn nhé!

—– INFOGRAPHIC TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG —–

tìm hiểu hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hồ sơ như thế nào ?

Theo như các quy định trước đây thì khi doanh nghiệp đưa dự án hoạt động thì định kỳ mỗi năm phải lập rất nhiều loại báo cáo môi trường trong một năm và phải nộp cho nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau với tần suất báo cáo khác nhau.

Tuy nhiên, kể từ năm 2022 trở đi, BTNMT đã ra thông tư mới 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP để có những thay đổi tích cực về chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường, thay vì phải lập nhiều loại báo cáo định kỳ nộp nhiều nơi, nay chỉ lập 1 loại báo cáo và nộp 1 nơi.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ như thế nào ? Lập hồ sơ này với mục đích ra sao ? Đây là câu hỏi trong thời gian qua được khá là nhiều khách hàng gọi về hỏi công ty SGE chúng tôi, bởi theo quy định mới thì từ năm 2022 trở đi, quý doanh nghiệp sẽ không lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hay các loại báo cáo thường niên khác mà thay vào đó là thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Vậy báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hồ sơ như thế nào ?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hồ sơ tập hợp các kết quả quan trắc về nước thải, về khí thải, việc quản lý chất thải nguy hại,… của doanh nghiệp. Là một báo cáo tích hợp các báo cáo định kỳ khác như báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải rắn, các chất thải công nghiệp, phế liệu, khai thác khoáng sản,… mà doanh nghiệp cần lập định kỳ để nộp về cơ quan quản lý môi trường theo quy định trong thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Vậy các dự án như thế nào thì phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ?

– Là các chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã được cấp giấy phép môi trường như đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hay các hồ sơ tương đương (trừ các đối tượng được miễn đăng ký môi trường quy định tại điều 32 nghị định 08/2022/NĐ-CP).

– Riêng chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

4 điều cần biết về báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư mới

Sau đây, công ty tư vấn môi trường SGE xin trích dẫn một đoạn trong thông tư 02/2022/TT-BTNMT có quy định về việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Hồ sơ này của doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Theo đó có nhưng quy định sau:

– Thứ nhất, chương trình quan trắc tại dự án sẽ được thực hiện theo chương trình quan trắc đã được phê duyệt trong hồ sơ ban đầu như ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hay các loại hồ sơ môi trường tương đương của doanh nghiệp.

– Thứ hai, báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được thực hiện 1 năm 1 lần.

2. Báo cáo về quản lý chất thải:

Căn cứ theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì các báo cáo về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phê liệu nhập khẩu theo quy định tại nghị định 08/2022/TT-BTNMT được lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư này.

3. Thời gian nộp báo cáo:

Cũng giống như các loại hồ sơ định kỳ như báo cáo quan trắc môi trường, thì chu kỳ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 và thực hiện nộp về cơ quan chức năng có thẩm quyền vào trước ngày 05/1 của năm tiếp theo. Qúa thời hạn nộp hồ sơ, quý doanh nghiệp không thể nộp và có thể bị xử phạt khi có thanh tra môi trường đến kiểm tra.

4. Nơi nộp hồ sơ:

Theo khoản 5 điều 66 thông tư 02/2022/TT-BTNMT chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến cơ quan:

– Cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường

– Sở Tài nguyên và Môi trường tại khu vực dự án hoạt động hoặc chi cục bảo vệ môi trường nều được Sở TNMT ủy quyền.

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp)

báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp ở đâu

 

Tìm hiểu thêm về hồ sơ: đề án xả thải

Nội dung chính khi thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Áp dụng phụ lục VI thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định về nội dung thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại MẪU 05.A PHỤ LỤC VI

– Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại MẪU 05.B PHỤ LỤC VI

– Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp theo quy định tại MẪU 06 PHỤ LỤC VI

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường lập như thế nào

5 bước thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

– Bước 1: Quan trắc chất lượng nước thải, khí thải, không khí xung quanh

– Bước 2: Thống kê khối lượng chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp,…

– Bước 3: Thu thập một số tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp như giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ nhà xưởng, công trình xử lý môi trường mà doanh nghiệp đã thực hiện,… tùy vào dự án mà tài liệu cung cấp sẽ thêm bớt một số loại.

– Bước 4: Tiến hành viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định trong thông tư 02/2022/TT-BTNMT, có chữ ký và dấu của doanh nghiệp.

– Bước 5: Nộp báo cáo cho cơ quan quản lý môi trường tại khu vực dự án hoạt động.

Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ có mức phạt như thế nào ?

Bạn có thể theo dõi tại nghị định số 155/2016/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2016 về các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để được hiểu hơn về mức phạt khi không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Sau đây, SGE xin giới thiệu cho doanh nghiệp về mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định rất rõ trong Phụ lục VI thông tư 02/2022/TT-BTNMT:

Tải file pdf trên tại đây

Dịch vụ chuyên lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường giá rẻ

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một hồ sơ rất quan trọng và bắt buộc các chủ đầu tư dự án phải tiến hành lập định kỳ hàng năm để nộp lên cơ quan môi trường. Nếu doanh nghiệp bạn không có phòng ban chuyên thực hiện hồ sơ môi trường thì tốt nhất nên tìm một đơn vị chuyên lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường thay bạn thực hiện để tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như có thể hoàn thành sớm cho bạn tránh bị xử phạt từ cơ quan chức năng.

Trên thị trường hiện nay không hiếm các công ty có thể thực hiện hồ sơ này cho doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp cần phải xác định rõ doanh nghiệp nào lập uy tín, chất lượng, để tránh việc lãng phí thời gian, tiền bạc. Tốt nhất hãy chọn các công ty có thâm niên kinh nghiệm lâu năm, có nhiều năm hoạt động đồng thời có đội ngũ nhân viên tư vấn đông đảo, kinh nghiệm cao, tư vấn nhiệt tình, am hiểu sâu sắc về hồ sơ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc lập hồ sơ.

Hoạt động từ năm 2011, đến nay công ty tư vấn môi trường SGE chúng tôi đã đi vào hoạt động và triển khai dịch vụ lập hồ sơ môi trường đã hơn 10 năm trong nghề. Chúng tôi rất hiểu rõ khó khăn của doanh nghiệp trong vấn đề lập hồ sơ môi trường, nhiều lúc doanh nghiệp lo toan trong công tác kinh doanh mà quên mất đến vấn đề thực hiện hồ sơ, để rồi khi có thanh tra môi trường đến kiểm tra lại không có hồ sơ để trình bày, điều này sẽ khiến doanh nghiệp bị xử phạt liên quan đến lĩnh vực môi trường, và con số phạt không phải là nhỏ. 

Vậy nên, hãy để công ty tư vấn môi trường SGE chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp, định kỳ tới thời gian lập hồ sơ hay lấy mẫu nguồn thải, nhân viên của SGE sẽ gọi điện thông báo cho doanh nghiệp biết, qua đó sẽ không ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường nơi dự án triển khai cũng không phải lo lắng bị xử phạt từ cơ quan môi trường. 

SGE tự hào là đơn vị có thể đáp ứng lập hồ sơ cho doanh nghiệp, chúng tôi có đội ngũ nhân viên đông đảo, cam kết hoàn thành hồ sơ cho doanh nghiệp nhanh và tốt nhất với chi phí rẻ và có nhiều ưu đãi về sau.

Nếu có nhu cầu cần tư vấn thêm về hồ sơ cũng như muốn báo giá chi tiết, xin vui lòng liên hệ với SGE qua địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 822/23/16 Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0909.997.365 – 0985.802.803

Mail: xulymoitruongsg.vn@gmail.com

Website: https://moitruongsge.com

5/5 - (21 bình chọn)