Chủ dự án có thể tự lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay không ?

Chủ dự án có thể tự mình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay không ? Có một khách hàng đã hỏi công ty tư vấn môi trường SGE chúng tôi như sau: Dự án của họ thuộc lĩnh vực năng lượng phải lập đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thì họ có thể tự thực hiện được hay không ? Đơn vị tư vấn thiết kế dự án có được lập theo yêu cầu của dự án hay không ? Đơn vị của khách đã ký hợp đồng thiết kế và có các thỏa thuận với chủ dự án trong đó có việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án năng lượng điện. Tuy nhiên, khi nộp lên quận thì hồ sơ bị trả lại với lý do đơn vị của khách không có chức năng lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Vậy trong trường hợp này Quận trả lời như thế có đúng hay không ?

Chủ dự án có thể lâp kế hoạch bảo vệ môi trường hay không ?

Trong trường hợp này, SGE chúng tôi xin trả lời như sau:

Dựa theo điều 19 và điều 31 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 thì chủ dự án có trách nhiệm tự mình hoặc thuê một công ty tư vấn môi trường để thay mặt thực hiện lập đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường / kế hoạch bảo vệ môi trường.

Căn cứ theo điều 13 trong nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/2/2015 của Chính phủ thì chủ dự án, các đơn vị tư vấn môi trường khi thực hiện đánh giá tác động bảo vệ môi trường phải có các điều kiện sau đây:

– Thứ nhất, phải có cán bộ chuyên nghành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên

– Thứ hai, phải có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác định là có đủ điều kiện để đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu về môi trường để phục vụ cho quá trình thực hiện lập đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng đủ yêu cầu, thì phải có hợp đồng thuê đơn vị có đầy đủ năng lực.

– Thứ ba, cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường ĐTM theo đúng chuyên ngành.

Đối với tiêu chí phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành, hiện nay Tổng cục Môi trường đang xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ ban hành thông tư hướng dẫn. Vì vậy, tạm thời chưa áp dụng điều kiện này.

Về trường hợp trên, chủ dự án cần phải làm rõ trong giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn có bao gồm chức năng tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay không, đơn vị tư vấn có cán bộ chuyên môn về môi trường hay không thì mới có cơ sở để trả lời cụ thể vấn đề này.

>> Tìm hiểu hồ sơ khác: báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Hãy bình chọn cho post này bạn nhé!