Giá thể vi sinh

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Giá thể vi sinh là một loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nuôi cấy vi sinh vật. Trong quá trình xử lý nước thải, giá thể vi sinh giúp cung cấp môi trường sống thuận lợi cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển. Từ đó, loại bỏ các chất hữu cơ và vi sinh vật gây hại, giúp xử lý nước thải đạt hiệu quả hơn.