Tìm hiểu báo cáo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là gì bạn biết hay không ? Đây là một văn bản báo cáo, mẫu nêu thực trạng, kế quả, nguyên nhân về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Vậy lập báo cáo này để làm gì ? Nội dung báo cáo ra sao ? Xem bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.

báo cáo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Vì sao cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ?

Ô nhiễm môi trường là sự biến đối về các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường cùng tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và các sinh vật sống. Có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân ở các thành phần môi trường, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu phần lớn là do các chất gây ô nhiễm. Vi thế, định kỳ mỗi năm, Bộ TNMT phải thực hiện tổng kết về tình hình ô nhiễm môi trường, khí hậu, qua đó có những đề xuất, những kiến nghị về vấn đề bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đây là một văn bản báo cáo tập hợp các thông tin được thực hiện với mục đích cụ thể nhằm chuyển tiếp hoặc tường trình, kể lại các sự kiện nhất định trong một hoàn cảnh hiện hành, có thể có hoặc không những nội dung đề xuất, kiến nghị.

Có thể hiểu, đây là mẫu dùng để tổng kết, đánh giá lại công tác bảo vệ môi trường và từ đó có phương án, giải pháp khắc phục ô nhiễm.

Tìm hiểu thêm về mẫu văn bạn ở phần sau.

Hồ sơ liên quan: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản báo cáo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Các bạn có thể xem sơ bộ về bản báo cáo qua file pdf sau:

Download file: Tải về

Nội dung của bản báo cáo này gồm 2 phần lớn đó là đánh giá thực trạng công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiệm kỳ. 

Như vậy, việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu được nêu rõ trong bản báo cáo công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu khi thực hiện toàn nhiệm kỳ 5 năm.

Nguồn bài viết: luatduonggia.vn

Rate this post