Xem và tải Thông tư 25/2019/TT-BTNMT mới nhất

Xin mời các bạn cùng xem qua về thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

 Bạn có thể tải thông tư 25/2019/TT-BTNMT này tại đây

SGE là một công ty tư vấn môi trường chuyên tư vấn và thực hiện lập các loại hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành lập các loại hồ sơ như sau:

  • Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường ĐTM
  • Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường
  • Tư vấn lập báo cáo hoàn thành ĐTM
  • Tư vấn lập đề án xả thải / báo cáo xả thải
  • Tư vấn lập báo cáo tình hình xả thải hàng năm
  • Tư vấn lập báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm
  • Tư vấn lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

… và một số loại hồ sơ khác.

Nếu có nhu cầu cần lập hồ sơ môi trường, quý doanh nghiệp có thể liên hệ qua hotline: 0909.997.365 để được hỗ trợ và tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.

Hãy bình chọn cho post này bạn nhé!